Kochani często pytacie czy nasze plotery mają możliwość obsługi programu w języku polskim – jak najbardziej! Możecie to samodzielnie zmienić w Silhouette Studio.

Aby zmienić jednostki miary z amerykańskiego systemu do systemu metrycznego obowiązującego w Europie, wybierz zakładkę Edit a z niej opcję Preferences po prawej stronie ekranu pojawi się rozwijana lista opcji z której wybieramy General.
Z rozwijanej listy Language wybieramy język polski, zmieni to język w całym programie, a wszystkie funkcje menu będą widoczne w naszym ojczystym języku.

Poniżej opcji językowych możemy zmienić jednostki miary z cali (inches) na milimetry, centymetry czy stopy.

Wszystkie zmiany zatwierdzamy przyciskiem Apply u dołu ekranu.

zmiana jeżyka silhouette, jezyk polski silhouette