Regulamin Promocji „wiosenne naklejki”

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „wiosenne naklejki” (Promocja).
2. Organizatorem Promocji jest IMPRESS CREATIVES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Pierwiosnków 11, 40-750 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000874714, posiadająca REGON: 387743385 oraz NIP: 9542821471;
3. Promocja obowiązuje od 01 marca 2023 od godziny 00:00 do 31 marca 2023 do godziny 23:59 lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów i dotyczy produktów widocznych na stronie www.wycinarnia.pl. Organizator w czasie trwania Promocji zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji w Internecie na stronie www.wycinarnia.pl
4. W ramach promocji do plotera Silhouette Cameo 4 w kolorze białym, czarnym i różowym oraz do ploterów Cameo 4 Plus i Cameo 4 Pro kupujący dodatkowo otrzymuje zestaw folii samoprzylepnych gratis.
5. Promocja nie dotyczy ploterów Cameo 4 sprzedawanych w zestawach promocyjnych.
5. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup produktów poprzez stronę internetową www.wycinarnia.pl, gratisy nie są dodawane podczas składania zamówień telefonicznych, mailowych oraz na naszym profilu Allegro.
6. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora.
7. Zamówienia zgodne z Promocją będą realizowane zgodnie z Regulaminem znajdującym się pod adresem https://wycinarnia.pl/regulamin/ z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia czasu realizacji zamówienia do 7 dni.
8. Informacja o Akcji Promocyjnej zawarta w materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego.